soja trans

Dowiedziałem się niedawno, iż karma sojowa dla zwierząt hodowlanych jest niesłychanie pożyteczna, szczególnie jeżeli chodzi o mustangi wyścigowe, króle, kurczaki brojlery, kury nioski czy bydło opasowe. Soja zapewnia tym zwierzętom niezbędnych aminokwasów, uczestniczących w produkcji białek, przede wszystkim lizynę. Ale włączanie soi do żywności musi być ściśle obliczone dla różnych bydląt – pasza z soi. Nabyta soja musi być wypasiona w czasie dwóch tygodni, bo zawilgocenie soi lub zbyt intensywne słońce może pozbawić jej wartościowych cech tucznych. Soja musi być poddana rozdrabnianiu i prażeniu. O tym, jak przeprowadzić dokarmianie zwierząt hodowlanych soją, można przeczytać tutaj : soja do skarmiania . Winna również być uzupełniana w korzystnych proporcjach, przykładowo dla trzody chlewnej nie może wynosić więcej niż 5% mieszaniny pastewnej, a dla innych zwierząt może być to znaczniejsza miara. Dlaczego świnie wolno karmić paszą sojową zaledwie w takich porcjach, tłumaczą eksperci z soja trans na stronie skarmianie trzody chlewnej. Zawsze przy wykorzystywaniu soi pastewnej w dokarmianiu zwierząt, musimy precyzyjnie sprawdzać wzrost masy zwierząt, żeby nie wykraczał on ponad granicy.